Jakie mamy doświadczenie?

Przez lata udało się nam pracować przy wielu interesujących projektach. Poniżej opisujemy kilka wybranych, które najlepiej ilustrują doświadczenia naszego życia zawodowego. Obok prezentujemy przykłady publikacji uzyskanych dla naszych klientów. 

PURITY LAB
Zlecenie: wprowadzenie na rynek linii past wybielających Beverly Hills Formula, w tym czarnych past z dodatkiem węgla aktywnego.
Działania: całość komunikacji: stworzenie strony internetowej, opracowanie założeń kampanii reklamowej i zakup mediów, działania Brand PR dla wszystkich produktów (w tym osobiste spotkania z dziennikarkami), e-PR (prowadzenie profili na Facebooku i Twitterze, współpraca z blogerami).
Efekt: W ciągu roku udało się nam uzyskać ponad 460 publikacji w prasie ogólnopolskiej i internecie, przeliczenie ich powierzchni na wartość reklamy (AVE) dało kwotę 2 159 917 złotych (na podstawie danych z Instytutu Monitorowania Mediów).

GENEXO 
Zlecenie: zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej produktów
Działania: stworzenie nowej strony internetowej, nowego biuletynu komunikacji wewnętrznej oraz działania związane z PR produktowym (w tym e-PR, między innymi współpraca z blogerami).
Efekt: wzrost liczby publikacji średnio o 30% rok do roku, co dało finalnie 524 publikacje w mediach (prasa, internet, Social Media) w ciągu roku (bez wsparcia reklamowego). Wartość reklamowa publikacji to 4 347 732 złote (na podstawie danych z Instytutu Monitorowania Mediów).

ZŁOTO POLSKIE
Zadanie: promocja ekologicznego oleju z zarodków rzepaku Olandia 
Działania:
Brand PR skierowany do prasy kobiecej, w tym osobiste spotkania z dziennikarkami kulinarnymi, współpraca z blogerkami kulinarnymi.
Efekt: 17 publikacji w prasie kobiecej, których wartość reklamowa wyniosła 174 102 złote, łączenie z publikacjami w Social Mediach i w internecie ponad 70 publikacji.

SANTE Polska
Zlecenie: popularyzacja idei Slow Joggingu.
Działania: Media Relations (w tym konferencja prasowa).
Efekt: publikacje w wiodących tytułach prasy kobiecej, na przykład w tygodniku "Wysokie Obcasy" czy miesięczniku "Zwierciadło". 

POLFARMEX
Zlecenie: działania dla leku nasennego na receptę, przekierowanie pacjentów na stronę nabezsennosc.pl.
Działania: kampania edukacyjna "na DOBRY sen", uwzględniająca ograniczenia narzucone przez prawo farmaceutyczne. Media relations (w tym indywidualne spotkania z dziennikarkami), wykorzystanie magazynów true stories. Zakup mediów.
Efekt: kilkanaście publikacji w magazynach kobiecych (na przykład Twój Styl czy Poradnik Domowy) i innych (na przykład Tele Tydzień, TV 14).

PLIVA 
Zlecenie: popularyzacja zagadnień związanych z chlamydiozą. Działania: Kampania „Sypiając z wrogiem – wystarczy jedna tabletka”, skierowana do lekarzy oraz pacjentów. Udział w konferencji „Polka w Europie”.
Efekt: Przed rozpoczęciem kampanii temat praktycznie nieistniejący w mediach i świadomości dziennikarzy. Po jej zakończeniu zwiększenie świadomości pacjentów na temat zagrożeń niesionych przez tę chorobę oraz możliwości leczenia.

CARREFOUR Polska 
Zlecenie: opracowanie i wdrożenie projektu ekologicznych toreb biodegradowalnych ze skrobi kukurydzianej.
Działania: kampania społeczno-informacyjna „Z miłości do środowiska”, w tym happeningi w największych miastach Polski, współpraca z COBRO – Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań, pozyskanie patronatu Ministerstwo Środowiska. W ramach projektu opracowanie specjalnej edycji toreb ekologicznych z bawełny we współpracy z artystami grafikami – Andrzejem Pągowskim, Waldemarem Świerzym i Edwardem Lutczynem.
Efekt: kilkadziesiąt publikacji, rozpoczęcie dyskusji w mediach na temat różnic pomiędzy różnymi rodzajami toreb określanych jako biodegradowalne oraz czasu i sposobu ich rozkładu w środowisku.Przykłady publikacji uzyskanych dla naszych klientów (więcej znajduje się na Facebooku)